HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2019 ROKU

Miesiąc:

Wyrównania:

Bieżące

Dodatki Mieszkaniowe

+ Energetyczne

Fundusz Alimentacyjny

+ Świadczenia Rodzinne

Świadczenie Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe + Pomoc Finansowa

Styczeń

---------

10

22

24

25

Luty

8

8

22

26

27

Marzec

8

8

22

26

27

Kwiecień

10

10

18

25

26

Maj

10

10

22

24

27

Czerwiec

10

10

24

26

27

Lipiec

10

10

22

25

26

Sierpień

9

9

22

26

27

Wrzesień

10

10

23

26

27

Październik

10

10

22

24

25

Listopad

8

8

22

26

27

Grudzień

9

9

18

19

20

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.

Wypłata świadczeń pomocy społecznej niepobranych w terminie, wyznaczona zostaje na przedostatni dzień pracujący danego miesiąca, np.: styczeń - 28 , luty - 26 .