Od miesiąca listopada 2015r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą 22-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.

Wypłata świadczeń pomocy społecznej niepobranych w terminie, wyznaczona zostaje na przedostatni dzień pracujący danego miesiąca, np.: styczeń - 28 , luty - 26 .